Política de privacidad

Darrera modificació: maig, 2018
Aquesta política de privacitat és d’aplicació al web www.hotelcostaazul.es

Si us plau, llegiu-la detingudament. Hi trobareu informació important sobre el tractament de les vostres dades personals i els drets que us reconeix la normativa vigent en la matèria.

Ens reservem el dret d’actualitzar la nostra política de privacitat en qualsevol moment amb motiu de decisions empresarials, així com per donar compliment a eventuals canvis legislatius o jurisprudencials. Si teniu cap dubte, o necessiteu qualsevol aclariment respecte a la nostra política de privacitat o sobre els vostres drets, podeu contactar amb nosaltres a través dels canals indicats més endavant.

Manifesteu que les dades que ens proporcioneu, ara o en el futur, són correctes i veraces i us comprometeu a comunicar-nos-en qualsevol modificació. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, us comprometeu a obtenir-ne el consentiment previ i a informar-los sobre el contingut d’aquesta política.

De manera general, els camps dels nostres formularis marcats com a obligatoris, hauran d’emplenar-se necessàriament per tal de tramitar les vostres sol·licituds.

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable del tractament de les dades personals recollides en aquest web és:
Hotel Costa Azul, S.A. (endavant, l'HOTEL)
Direcció postal: Avinguda Gabriel Roca, nº 7, 07014 Palma de Mallorca (Illes Balears)
Adreça electrònica: info@hotelcostaazul.es
Tel. d'atenció al client: + 34 971 731 940

2. Per a què tractarem les vostres dades?

Les dades dels nostres usuaris es tractaran per gestionar la relació amb ells, per tramitar i fer un seguiment comercial de les seves reserves, per prestar els serveis sol·licitats, atendre les seves sol·licituds i consultes, administrar i gestionar la seguretat del web i per complir les nostres obligacions legals. Les esmentades dades es tractaran igualment amb finalitats analítiques i de millora de la qualitat dels nostres serveis. Tanmateix, tractarem les vostres dades per enviar-vos comunicacions comercials.

3. Quant de temps conservarem les vostres dades?

De manera general, conservem les vostres dades mentre la relació que manteniu amb nosaltres sigui vigent i, en tot cas, durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables, per exemple, en matèria comptable i fiscal, i durant el temps necessari per atendre possibles responsabilitats originades pel tractament. Cancel·larem les vostres dades quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a les finalitats per a les quals foren compilades. Es cancel·larà la informació relacionada amb la navegació un cop finalitzada la connexió web i realitzades les estadístiques. Les dades tractades amb finalitats comercials es conservaran vigents mentre no sol·liciteu la seva supressió.

4. A qui podem comunicar les vostres dades?

Les vostres dades només es comunicaran a tercers per obligació legal, amb el vostre consentiment, o quan la vostra petició impliqui aquesta comunicació.

5. Base jurídica del tractament

La base del tractament de les vostres dades és la gestió de la relació jurídica que s’estableix amb vostè, la prestació dels serveis sol·licitats o contractats i el compliment d’obligacions legals, especialment de la normativa aplicable en matèria comptable, fiscal i turística.

La gestió de la seguretat del web i de la plataforma de reserves es basa en l’existència d’un interès legítim. La realització d’estadístiques i de control de qualitat i reputació, el seguiment comercial de les vostres peticions i l’enviament de comunicacions comercials es basen en el nostre interès legítim amb finalitats administratives internes, així com per avaluar i promocionar els nostres serveis.

L’enviament de comunicacions comercials per mitjans electrònics es basa en el consentiment de l’interessat.

6. Quins són els vostres drets?

Teniu dret a obtenir confirmació sobre si estem o no tractant les vostres dades personals i, en aquest cas, a accedir-hi. Podeu, igualment, demanar que les vostres dades siguin rectificades quan siguin inexactes o que es completin les dades incompletes, així com sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que foren recollides.

En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de protegir els drets d’altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu igualment oposar-vos al tractament de les vostres dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els vostres interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. En aquest sentit, i sota determinades condicions, podreu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades per a què siguin transmeses a un altre responsable del tractament.

Podeu revocar el consentiment prestat per a determinades finalitats, sense que aquest fet afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, i presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per sol·licitar la vostra baixa del tractament amb finalitats comercials, podeu enviar un correu electrònic a la següent adreça: info@hotelcostaazul.es

Per exercir els vostres drets, haureu de remetre’ns una sol·licitud acompanyada d’una còpia del vostre document nacional d’identitat o d’un altre document vàlid que us identifiqui, per correu postal o electrònic a les adreces indicades a l’apartat «Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?»

Podeu obtenir més informació sobre els vostres drets i sobre com exercir-los a la pàgina de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a http://www.agpd.es.